Żywność ekologiczna jest produkowana w systemie rolniczym, w którym nie stosuje się nawozów chemicznych, pestycydów, regulatorów wzrostu ani dodatków do pasz dla zwierząt. Przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego generalnie zabraniają stosowania organizmów genetycznie modyfikowanych lub produktów wytworzonych z GMO lub przy ich użyciu. Rolnictwo ekologiczne to systemowa metoda produkcji, której celem jest osiągnięcie zrównoważonej ekonomicznie, społecznie i środowiskowo produkcji. Zamiast tego systemy rolnicze opierają się na płodozmianie, oborniku zwierzęcym i roślinnym, ręcznym pieleniu i biologicznej kontroli szkodników. Żywność ekologiczna staje się coraz bardziej popularna. Być może zastanawiasz się, jakie są różnice między żywnością ekologiczną a nieekologiczną.

Jaka jest różnica między żywnością organiczną a nieorganiczną?

Sposób produkcji żywności określa, jaka jest różnica między żywnością organiczną a konwencjonalną. Żywność ekologiczna, taka jak warzywa, owoce i mięso, jest produkowana bez użycia środków chemicznych.

  • Rolnicy ekologiczni mogą używać naturalnych pestycydów, które są zatwierdzone do produkcji żywności ekologicznej.
  • Organizmy modyfikowane genetycznie (GMO),
  • Hormony wzrostu i antybiotyki
  • Promieniowanie jonizujące (metoda konserwacji żywności wykorzystująca energię promieniowania)

Czy żywność ekologiczna jest lepsza?

Żywność organiczna może smakować lepiej dla niektórych ludzi, ponieważ jest bardziej świeża, jeśli jest produkowana lokalnie.

Czy żywność ekologiczna jest droższa?

Żywność ekologiczna może być droższa niż żywność konwencjonalna. Dzieje się tak, ponieważ rolnictwo ekologiczne wymaga więcej pracy i daje niższe plony niż rolnictwo konwencjonalne, w którym stosuje się pestycydy lub antybiotyki.

Jakie są właściwości żywności ekologicznej?

Produkty ekologiczne to produkty rolne, które zostały wyhodowane bez użycia pestycydów i nawozów sztucznych. Muszą przejść rygorystyczne testy dotyczące składu, metod produkcji i uprawy, aby móc otrzymać ten certyfikat. To wyraźnie odróżnia je od konkurencji. Żywność ta nie może być wytwarzana z odmian transgenicznych lub nasion. Gwarantuje to, że otrzymujesz produkt naturalny w przeciwieństwie do produktów przemysłowych, które są produkowane przy użyciu rozbudowanych procesów produkcyjnych. Najważniejszym czynnikiem określającym jakość produktu jest jego ilość, a nie proces użyty do jego wytworzenia. Żywność ekologiczna jest często pakowana w ekologiczne pojemniki, co zmniejsza wpływ człowieka na środowisko i związaną z tym emisję CO2.

Żywność ekologiczna ma wiele korzyści

Żywność ekologiczna ma wiele zalet w porównaniu z nieekologiczną.

Mniejsze spożycie pestycydów

Pestycydy mogą być bardzo szkodliwe dla Twojego zdrowia, jeśli spożywasz je regularnie. Wykazano, że niektóre pestycydy zwiększają ryzyko rozwoju raka. Wątroba jest jednym z najbardziej wrażliwych organów na te związki. Ponieważ jest ona odpowiedzialna za detoksykację tych związków, dlatego wątroba jest tak wrażliwa. Dlatego też ich zapotrzebowanie na pracę wzrasta po spożyciu pokarmów, które je zawierają. Może to prowadzić do niewydolności czynnościowej. Przewlekła ekspozycja na pestycydy może powodować problemy z nerkami. Chociaż nie wszystkie pestycydy mogą być tak agresywne, jasne jest, że mogą powodować poważne problemy zdrowotne.

Mniejszy ślad środowiskowy

Masowe i ekstensywne rolnictwo ma ten problem, że nie szanuje środowiska. Warstwa ozonowa może zostać uszkodzona przez pestycydy, aerozole i inne metody zwiększania plonów. To ostatecznie przyczynia się do zmian klimatycznych. Dlatego właśnie organiczne i tradycyjne metody uprawy są dobrodziejstwem dla dobra planety.

Smakowite

Żywność ekologiczna smakuje bardziej naturalnie i intensywnie niż żywność konwencjonalna. O ile wygląd i kolor owoców i warzyw może nie być atrakcyjny, to ich smak i zapach jest bezkonkurencyjny.

Zdrowy

Produkty ekologiczne są bezpieczniejsze niż jakakolwiek inna żywność i są zalecane do spożycia przez ludzi. Produkty ekologiczne są bezpieczniejsze niż konwencjonalne produkty rolne, ponieważ zawierają mniej substancji chemicznych i nie mają zmodyfikowanych składników. Produkty ekologiczne są bezpieczniejsze dla zdrowia na wszystkich poziomach. Zmniejszają narażenie na trwałe i toksyczne chemikalia w gospodarstwach rolnych oraz w żywności, glebie i wodzie. Normy ekologiczne ustanawiają ścisłe wytyczne, aby zapewnić, że produkty końcowe są wolne od syntetycznych składników chemicznych i genetycznie modyfikowanej technologii produkcji. Organiczne produkty rolne są lepsze dla zdrowia ludzi, ponieważ zmniejszają ryzyko rozwoju chorób takich jak rak, niepłodność i niedobory odporności.

Jak oznaczana jest żywność ekologiczna?

Żywność ekologiczna musi zawierać co najmniej 95% składników uprawianych ekologicznie, aby mogła być oznakowana. Przepisy UE wymagają, aby żywność ekologiczna była zatwierdzona przez organ certyfikacji ekologicznej. Jednostka ta przeprowadza regularne inspekcje, aby upewnić się, że żywność spełnia surowe normy dotyczące metod produkcji i oznakowania. Uzyskanie certyfikatu żywności ekologicznej jest trudne. Jeśli etykieta żywności ekologicznej znajduje się na produktach, oznacza to, że są one certyfikowane jako zrównoważone.

Cała żywność ekologiczna musi zawierać numer kodu swojej zatwierdzonej jednostki kontrolnej. Może to być PL-EKO-04 lub PL-EKO02. Można stosować logo zatwierdzonych jednostek kontrolnych oraz liść z gwiazdkami. Polskie prawo pozwala na używanie słów "eko", "eko" i "ekologiczny" tylko w żywności ekologicznej.

Produkty ekologiczne spoza UE

Jeśli produkty spoza UE mogą być nazywane ekologicznymi, muszą spełniać wszystkie kryteria dotyczące produkcji ekologicznej w UE. Wszystkie podmioty gospodarcze, w tym eksporter, muszą być poddane kontroli przez zatwierdzoną jednostkę uznaną przez Komisję UE.